Croeso i Ysgol yr Hendre

Croeso cynnes i Ysgol yr Hendre. Dwi mor falch eich bod wedi darganfod eich ffordd i’n gwefan, cartref ar-lein ysgol gynradd fwyaf Gwynedd yn nhref Caernarfon.

Yn Ysgol yr Hendre, rydym yn rhoi cryn bwyslais ar ddatblygiad llythrennedd a rhifedd ac mae ein gwersi yn adlewyrchu’r meddylfryd diweddaraf ar sut mae ein plant yn dysgu orau.

Yn ogystal, mae ei chwricwlwm yn eang a diddorol gyda phwyslais ar gerddoriaeth, celfyddydau creadigol, addysg gorfforol a byw yn iach.

Ein nôd yn yr ysgol hon yw creu awyrgylch broffesiynol, hapus a pharcus lle gall ein plant ffynnu ac aeddfedu i fod yn aelodau gwerthfawr o’i cymdeithas. Mae’r nod yma yn greiddiol i’n llwyddiant fel sefydliad addysgol. Rydym am i’r ysgol hon fod yn sefydliad llawen, llawn symbyliad positif i’w holl disgyblion a’i staff.

Calendr Digwyddiadau

Lluniau Diweddar

homess1

>>> Gweld mwy

Newyddion
/Blog

Ffair Nadolig Ysgol Yr Hendre 24/11/16
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwrnod Plant Mewn Angen 18/11/16
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share