Tudalen Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1!

Eleni mae 41 o ddisgyblion yn y flwyddyn sydd wedi eu rhannu i ddau ddosbarth sef dosbarth Miss L Thomas  a Mrs J Wyn.  Mae 3 aelod o staff cynorthwyol, sef Miss L Williams, Mrs S Khan a Miss  S Campbell. Rydym yn cydweithio’n effeithiol fel er mwyn cynllunio gwersi heriol sydd yn cyffroi ac yn symbylu’r plant i ddysgu.  Rydym yn dilyn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, ac felly yn paratoi gwersi sy’n gysylltiedig â’r meysydd canlynol:

  • Datblygiad Cymdeithasol a Phersonol
  • Datblygiad Mathemategol
  • Datblygiad Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Datblygiad Corfforol
  • Datblygiad Creadigol.

Gosodir gwaith cartref ar brynhawn Gwener, gan ei ddychwelyd erbyn dydd Mawrth.  Rhoddir pwyslais mawr ar sgiliau darllen cynnar. Oherwydd hyn, rydym wedi sefydlu system ddarllen yn y cartref.  Gofynnwn yn garedig i rieni sicrhau eich bod yn darllen gyda’ch plentyn o leiaf 4 gwaith yr wythnos.  Cofiwch gofnodi cynnydd / datblygiad sgiliau darllen eich plentyn yn y cofnod darllen sydd yn cael ei ddarparu ar eich cyfer.

Mae gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal pob dydd Iau.  Gofynnwn yn garedig i chwi ddarparu gwisg addas mewn bag i’ch plentyn ar y diwrnod hwn. 

Bydd gwersi nofio yn cael eu cynnal yn ystod Tymor yr Haf.  Mae angen sicrhau eich bod wedi pacio bag eich plentyn sydd yn cynnwys gwisg nofio addas, tywel a goggles.

Rydym yn rhan o gynllun ‘Kerb Kraft’ ac yn hyrwyddo sgiliau diogelwch y ffordd.  Byddwn yn gwerthfawrogi gwirfoddolwyr ychwanegol ar brynhawn dydd Mercher  i’n helpu a’r prosiect hwn.  Dewch atom am sgwrs!


 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share