Tudalen Blwyddyn 2

Croeso cynnes i dudalen Blwyddyn 2! Eleni (2015 – 2016) mae ganddom 54 o ddisgyblion ym mlwyddyn 2. Mae 26 ohonynt yn nosbarth Mrs Williams a 28 yn nosbarth Mrs George. Mrs Roberts, Mrs Oritt a Mrs Smart yw’r cymorthyddion.

Gwybodaeth Gyffredinol

Dydd Mercher Gwersi nofio yn y prynhawn
Dydd Iau Ymarfer corff
Dydd Gwener Gwaith cartref – i’w ddychwelyd ar gychwyn yr wythnos ganlynol – hefyd rhaid cofio’r llyfr darllen


Themau Tymhorol

  1. Y Fferm / Wendi Wlanog
    Hydref a’r Nadolig

  2. Diwrnod Golchi
    Branwen

  3. Morio
    Lewis y Lamp

 

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share