Tudalen Blwyddyn 2

Croeso cynnes i dudalen Blwyddyn 2! Eleni mae ganddom 59 o ddisgyblion ym mlwyddyn 2.  Mae 30 ohonynt yn nosbarth Miss Jones a 29 yn nosbarth Mrs Evans.  Miss Owen, Mrs Dymore, Mrs Williams a Miss Jones yw’r staff cefnogi dysgu.

Gwybodaeth Gyffredinol

Dydd Iau Gwers Ymarfer Corff a Cherddoriaeth
Dydd Gwener Gwaith cartref – i’w ddychwelyd ar gychwyn yr wythnos ganlynol – hefyd rhaid cofio’r llyfr darllen


 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share