Tudalen Blwyddyn 3

Croeso i chi i stondin Blwyddyn 3. Eich athrawon ydy Mrs Eleri Pollard a Miss Claire Jones. Mae 50 o blant ar y gofrestr ac wrth gwrs, ers mis Medi maen nhw’n blant yr Adran Iau ac yn aros yn yr ysgol tan 3:30p.m. Dipyn o newid!

Gwybodaeth Gyffredinol

Dydd Llun Dychwelyd gwaith cartref Ymarfer Côr 3:30 - 4:15 Addysg Gorfforol a cherddoriaeth (prynhawn)
Dydd Iau Gwersi nofio neu tenis
Dydd Gwener Dychwelyd cofnod darllen Gwaith cartref adref


Themau Tymhorol

  1. Asiantaethau Teithio

  2. Plant Y Chwildro

 

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share