Tudalen Blwyddyn 3

Croeso i chi i stondin Blwyddyn 3. Eich athrawon ydy Mrs Eleri Pollard a Miss Claire Jones. Mae 50 o blant ar y gofrestr ac wrth gwrs, ers mis Medi maen nhw’n blant yr Adran Iau ac yn aros yn yr ysgol tan 3:30p.m. Dipyn o newid!

Gwybodaeth Gyffredinol

Dydd Mawrth Dychwelyd geiriau sillafu
Dydd Mercher Gwersi nofio neu tenis
Dydd Gwener Gwersi addysg gorfforol a cherddoriaeth


Themau Tymhorol

  1. Cestyll a Dreigiau
  2. Coedwig Wyllt
  3. Asiantau Teithio

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share