Tudalen Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5!

Mae gennym 47 o blant yn ein blwyddyn ni, 24 yn Nosbarth Mrs Chambers a 23 yn Nosbarth Miss Griffiths. Cymhorthydd Miss Griffiths yw Miss Jennings a bu Miss Lisa Jones yn helpu Mrs Chambers yn wirfoddol am ddeuddydd a hanner pob wythnos.

Mae ein tref wythnos fel a ganlyn:

Dydd Llun Dychwelyd gwaith cartref
Dydd Mawrth Gwersi Addysg Gorfforol a Cherddoriaeth
Dydd Mercher Prawf sillafu Saesneg Dosbarth Mrs Chambers
Dydd Iau Prawf sillafu Saesneg Dosbarth Miss Griffiths
Dydd Gwener Gosod gwaith cartref a nofio / tenis


Themau ein Blwyddyn ni yw:

Y Peiriant Sgrech
Bant â’i Phen / Y Tuduriaid
Drachtiau
O, am Fyd Rhyfeddol

Byddwn yn dilyn themau Cornerstones ac yn eu haddasu ar gyfer ein defnydd.

 

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share