Tudalen Blwyddyn 6

Cymharol fach yw Blwyddyn 6 eleni gyda 18 o blant yn nosbarth Mr Meirion Llywelyn a Mrs Delyth Mitchell ac 20 yn nosbarth Mr Pritchard a Miss Eleri Roberts.

Rydym yn cael gwersi iaith a rhifedd bob bore ac yn dysgu am ein thema ar ôl cinio. Ar fore dydd Gwener bydd y plant yn cael cyfle i ysgrifennu darnau estynedig mewn awyrgylch mwy hamddenol i weddill yr wythnos. Yn y sesiynau hyn byddent yn defnyddio’r sgiliau maent wedi eu dysgu yn ystod yr wythnos. Yn y gwersi mathemateg rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu tablau.


Gwybodaeth Gyffredinol

Mae gan ddisgyblion Bl 6 lawer i gofio yn ystod yr wythnos;

Dydd Llun Gwaith cartref i mewn
Dydd Mercher Prawf sillafu Saesneg
Dydd Iau Addysg gorfforol, gosod gwaith cartref
Dydd Gwener Tenis/Nofio


Themâu Tymhorol

Ar hyn o bryd, themâu Blwyddyn 6 yw Afonydd a Phontydd. Ar ôl hanner tymor byddwn yn dysgu am ynni gan edrych ar ffyrdd o gynhyrchu ynni a sut ydym yn ei ddefnyddio. Yn y flwyddyn newydd byddwn yn astudio cyfnod yr Ail Ryfel Byd.

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share