Tudalen Blwyddyn 6

Cymharol fach yw Blwyddyn  6 eleni gyda 21 o blant yn nosbarth Mr Meirion Llywelyn 20 yn nosbarth Ms Jones. Staff Cefnogi Dysgu yw Mrs Jones, Miss Jones a Mrs Osuagwu.

Rydym yn cael gwersi iaith a rhifedd bob bore ac yn dysgu am ein thema ar ôl cinio.  Ar fore dydd Gwener bydd y plant yn cael cyfle i ysgrifennu darnau estynedig mewn awyrgylch mwy hamddenol i weddill yr wythnos.  Yn y sesiynau hyn byddent yn defnyddio’r sgiliau maent wedi eu dysgu yn ystod yr wythnos.  Yn y gwersi mathemateg rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddysgu tablau a sillafu.


Gwybodaeth Gyffredinol

Mae gan ddisgyblion Bl 6 lawer i gofio yn ystod yr wythnos;

Dydd Llun Gwaith cartref i mewn
Dydd Mawrth Addysg gorfforol, gosod gwaith cartref
Dydd Mercher  Prawf sillafu Saesneg


Themâu Tymhorol

  1. Yr Ail Ryfel Byd
  2. Cymru Cŵl


Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share