Gweithgareddau Eisteddfodol / Cerddorol

imageDerbynnir swm o arian ar gyfer cyflogi athrawon teithiol.  Yn dilyn prawf clust cynigir hyfforddiant i’r rhai hynny sy’n debygol o elwa a chael cefnogaeth gartref.  Trefnir hyfforddiant yn yr ysgol. Codir tâl am y gwersi yn unol â pholisi’r ysgol. Ar draws yr ysgol cynhelir gwersi Cerddoriaeth sy’n cynnwys canu, cyfansoddi a gwaith offerynnol ymhob dosbarth yn wythnosol gan athrawes benodedig Cerddoriaeth.  Bu lle amlwg i waith lleisiol ym mywyd disgyblion Ysgol Yr Hendre ers blynyddoedd maith. Y mae nifer o bartïon ac unigolion wedi cymryd rhan yn Eisteddfodau'r Urdd ar hyd y blynyddoedd.   Cynhelir Cyngherddau Nadolig ac Eisteddfod yn yr ysgol yn flynyddol, lle caiff pob disgybl y cyfle i ymddangos ar y llwyfan.

Cerdd Cerdd

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share