Gweithgareddau Chwaraeon

Cyflwynir nifer o chwaraeon i’r plant yn ystod eu hamser yn yr ysgol.

Bydd cyfle iddynt chwarae: pêl droed, pêl rwyd, pêl-fasged, rygbi, hoci, criced, tenis, rownderi, athletau a nofio.

Cânt gyfle i gymeryd rhan mewn cystadleuthau a drefnir yn lleol ac yn sirol.

Trefnir gemau pêl droed, pêl rhwyd a rygbi gyda ysgolion eraill y dalgylch.

Bydd yr ysgol yn cymeryd rhan yn y gala nofio flynyddol yn ogystal a gweithgareddau nofio ac athletau’r Urdd.

 

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share