Cyngor Ysgol

Yn ystod y flwyddyn mae disgyblion o bob blwyddyn yn cael y cyfle i ethol disgyblion i fod yn rhan o’r cyngor ysgol. Bydd y disgyblion a gaiff eu hethol yn cynnal cyfarfodydd i drafod unrhyw gwyn neu bryder, neu unrhyw syniadau ar gyfer gwella’r ysgol o safbwynt y plant sydd wedi codi o’r cynghorau dosbarth a’u trafod ymhellach gyda’r Pennaeth.

Mae Cyngor Ysgol Yr Hendre yn:
• Rhoi cyfle i’r disgyblion roi barn ar beth sydd yn digwydd yn yr ysgol;
• Rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn penderfyniadau am beth sydd yn digwydd yn yr ysgol;
• Rhoi cyfle i’r disgyblion gyfrannu at wneud yr ysgol yn lle hapusach i bawb;
• Creu gwell dealltwriaeth rhwng disgyblion ac athrawon ac aelodau eraill o staff;

 

 

 

 

 

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share