Tudalen y Dosbarth Derbyn

Croeso i’r dosbarth Derbyn!

Mae 58 o blant yn y dosbarthiadau Derbyn eleni wedi ei rhannu i ddosbarth 0A Miss Dafydd a 0B Miss Bryn. Mae ganddom 5 cymhorthydd rhwng y ddau ddosbarth i’n helpu - Mrs Williams, Mrs Jones, Anti Lisa, Miss Huws, a Mrs Dymore.

Gwybodaeth Gyffredinol

Rydym yn cael gwersi ymarfer corff a cherdd ar fore dydd Mercher. Byddem yn dechrau gwersi nofio yn nhymor yr Haf.

Themâu Tymhorol

  • Lliwiau
  • Yr Hydref
  • Nadolig
  • Blwyddyn Newydd Tsieineaidd
  • Ein Synhwyrau
  • Dwr
  • Bwystfilod bach

Buasem yn ddiolchgar am unrhyw eitemau sy’n cyd-fynd a’r thema os gwelwch yn dda.

 


Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share