Nursery Class Page

Translation coming soon...

Croeso i’r Ysgol Feithrin!

Mae dau sesiwn i’r dosbarth Meithrin - un yn y bore (9:00 - 11:00) a’r llall yn y prynhawn (13:00 - 15:00). Mae 28 o blant yn mynychu yn y bore a 30 bob prynhawn. Mae gennym ddosbarth lliwgar sy’n llawn o ardaloedd i’r plant chwarae a dysgu. Mrs Jones yw’r athrawes ac mae Mrs Lewis ac Anti Claire yn cyd weithio’n agos gyda hi i roi profiadau i’ plant.

Bob dydd bydd y plant yn cael y cyfle i fynd i Caffi Sali Mali i gael llefrith neu dŵr ac mae croeso iddynt ddod a ffrwyth i’r ysgol bob dydd. Gofynnwn i’r rhieni roi enw ar y ffrwyth. Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun yn y Neuadd.

Themâu Tymhorol

  • Tymor 1 - Fi fy hun, Elen Benfelen, Nadolig
  • Tymor 2 - Eira a’r rhew, Hwyl y Pasg
  • Tymor 3 - Y Fferm, Ar Lan y Môr


Data Privacy Notice

© 2018 Ysgol yr Hendre - Website by Delwedd

Bookmark and Share