Information for Parents

Translation coming soon...

Enw’r Ysgol: Ysgol Yr Hendre

Disgrifiad o’r Ysgol: Ysgol Gynradd Sirol yw’r ysgol hon yn cynnwys uned feithrin, babanod a iau. Mae’n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gyd-addysgol.

Rhif Ffon: 01286 674332

Prifathro: Mr Arwel Wyn Jones - arwelwynjones@gwynedd.gov.uk

Dirprwy Bennaeth: Mr Aled Wyn Williams - aledwynwilliams2@gwynedd.gov.uk

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Y Cyng. Roy Owen

 

Patrwm Diwrnod Yr Ysgol:

Sesiwn y Bore: 9.00 - 12.00

Sesiwn y Prynhawn:
1.00 - 3.00 (Babanod)
1.00 - 3.30 (Iau)

 

Data Privacy Notice

© 2018 Ysgol yr Hendre - Website by Delwedd

Bookmark and Share