Who's Who

Translation coming soon...

Staff Yr Ysgol

Pennaeth: Mr Kyle Jones
Dirprwy Bennaeth: Mr Aled Wyn Williams
Pennaeth y Babanod: Mrs Anwen Jones
Pennaeth yr Adran Iau: Mrs Glenda Jamieson
Penaethiaid Safonau a Chynnydd: Miss Lowri Jones / Mr Dafydd Pritchard
Ysgrifenyddes: Mrs Lindy Steele
Swyddog Presenoldeb: Mrs Carys Jones


Staff Dysgu ac Ategol:

Y Feithrinfa:

Mrs A Jones
Gweinyddesau Meithrin: Miss H Lewis, Miss C Parry, Miss C Owen

Dosbarth Derbyn Bl 0:

Mrs C Jones / Miss S Llywelyn, Miss S Bryn
Gweinyddesau Derbyn: Mrs H Jones, Mrs S Parry, Miss N Mitchell,
Miss L Owen

Bl 1:

Miss L Thomas, Mrs J Wyn
Gweinyddesau Bl 1: Miss S Campbell, Mrs L Roberts, Mrs S Khan

Bl 2:

Miss L Jones, Mrs H Williams
Gweinyddesau Bl2: Ms E Williams, Mrs F Dymore, Miss S Hughes
Bl 3: Miss M Williams, Miss C M Jones,
Mrs D Mitchell,
Bl 4: Miss L Ellis, Mr G Jamieson,
Miss T Taylor, Miss Ff M Jones, Mrs L Jones
Bl 5: Miss M Griffiths, Mr D Pritchard
Miss Ff W Jones, Miss J Edwards, Miss E Jones

Bl 6:

Mr M Llywelyn, Mrs B Chambers, Mrs S Jones, Miss T Jones
Athrawon CPA: Mrs A John, Mr Ll Holland
Grwpiau Anogaeth: Mrs Y Gosset, Miss E Roberts, Mrs A Huws Williams
Cyd-lynyddion AAY: Mr A W Williams, Mrs A Jones (dan 5 oed)
Gofalwr: Mr A Barnes
Cogyddes: Mrs Wendy Evans
Clerc Arian Cinio: Mrs Carys Jones

 

Data Privacy Notice

© 2018 Ysgol yr Hendre - Website by Delwedd

Bookmark and Share