Who's Who

Translation coming soon...

Staff Yr Ysgol

Pennaeth: Mr Arwel Jones
Dirprwy Bennaeth: Mr Aled Wyn Williams
Pennaeth y Babanod: Mrs Anwen Jones
Pennaeth yr Adran Iau: Mrs Glenda Jamieson
Pennaeth Cwricwlaidd: Mrs Eleri Pollard
Ysgrifenyddes: Mrs Lindy Steele
Swyddog Presenoldeb: Mrs Yvonne Gosset


Staff Dysgu ac Ategol:

Y Feithrinfa:

Mrs A Jones
Gweinyddesau Meithrin: Miss H Lewis, Miss C Parry

Dosbarth Derbyn Bl 0:

Miss S Bryn, Miss M Dafydd
Gweinyddesau Derbyn: Mrs H Jones, Mrs N Williams, Miss L Owen, Ms A Huws

Bl 1:

Miss L Jones, Mrs J Williams
Gweinyddesau Bl 1: Miss S Parry, Ms E Williams, Miss S Campbell

Bl 2:

Mrs L George, Mrs H Williams
Gweinyddesau Bl2: Mrs L Roberts, Mrs M Roberts, Mrs I Smart
Bl 3: Mrs E Pollard, Miss C M Jones, Mrs N Evans, Ms S Owen
Bl 4: Mr G Jamieson, Mrs C Jones, Mrs S Jones, Miss T Taylor
Bl 5: Mrs B Chambers, Miss M Griffiths, Miss N Jennings

Bl 6:

Mr D Pritchard, Mr M Llywelyn, Mrs D Mitchell, Miss E Roberts
Athrawon CPA: Mrs A John, Mr Ll Holland
Cyd-lynyddion AAY: Mr A W Williams, Mrs A Jones (dan 5 oed)
Gofalwr: Mr A Barnes
Cogyddes: Mrs Wendy Evans
Clerc Arian Cinio: Mrs Janice Davies

 

© Ysgol yr Hendre - Website by Delwedd

Bookmark and Share