Year 1 Page

Translation coming soon...

Croeso i Flwyddyn 1!

Eleni mae 56 o ddisgyblion yn y flwyddyn sydd wedi eu rhannu i ddau ddosbarth sef dosbarth Miss L V Jones a Mrs J Williams. Mae 3 aelod o staff cynorthwyol, sef Miss L Williams, Miss Parry a Miss Campbell. Rydym yn cydweithio’n effeithiol fel er mwyn cynllunio gwersi heriol sydd yn cyffroi ac yn symbylu’r plant i ddysgu. Rydym yn dilyn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, ac felly yn paratoi gwersi sy’n gysylltiedig â’r meysydd canlynol:

  • Datblygiad Cymdeithasol a Phersonol
  • Datblygiad Mathemategol
  • Datblygiad Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Datblygiad Corfforol
  • Datblygiad Creadigol

Gosodir gwaith cartref ar brynhawn Gwener, gan ei ddychwelyd erbyn dydd Mawrth. Rhoddir pwyslais mawr ar sgiliau darllen cynnar. Oherwydd hyn, rydym wedi sefydlu system ddarllen yn y cartref. Gofynnwn yn garedig i rieni sicrhau eich bod yn darllen gyda’ch plentyn o leiaf 4 gwaith yr wythnos. Cofiwch gofnodi cynnydd / datblygiad sgiliau darllen eich plentyn yn y cofnod darllen sydd yn cael ei ddarparu ar eich cyfer.

Mae gwersi ymarfer corff yn cael eu cynnal pob dydd Mawrth. Gofynnwn yn garedig i chwi ddarparu gwisg addas mewn bag i’ch plentyn ar y diwrnod hwn.

Mae gwersi nofio yn cael eu cynnal pob dydd Mercher. Dosbarth Miss Jones fydd yn mynychu’r gwersi yma tan y Nadolig; yna dosbarth Mrs Williams. Mae angen sicrhau eich bod wedi pacio bag eich plentyn sydd yn cynnwys gwisg nofio addas, tywel a goggles.

Rydym yn rhan o gynllun ‘Kerb Kraft’ ac yn hyrwyddo sgiliau diogelwch y ffordd. Byddwn yn gwerthfawrogi gwirfoddolwyr ychwanegol ar brynhawn dydd Mercher i’n helpu a’r prosiect hwn. Dewch atom am sgwrs!

Themâu Tymhorol

Yn ystod y tri tymor addysgol byddem yn dilyn y 3 themâu canlynol:

  • Tymor 1 - Dinosoriaid, Tan Gwyllt, Jam Poeth a Nadolig
  • Tymor 2 - Tywydd Oer ag Adar Bach y Gaeaf, Dydd Gŵyl Dewi a’r Pasg
  • Tymor 3 - Dyddiadur Cabo a Botswana

Data Privacy Notice

© 2018 Ysgol yr Hendre - Website by Delwedd

Bookmark and Share