Llywodraethwyr

ENW SWYDDOGAETH A CHATEGORI
Cyng Roy Owen A.A.Ll
Mr Paul Jones A.A.Ll
Mr Jason Parry A.A.Ll
Mr Hugh Roberts Cyfetholedig Cymunedol
Mrs Iona Owen Jones Cyfetholedig Cymunedol
Mrs Sharon Roberts Cyfetholedig Cymunedol
Mr Aaron Evans Rhiant Lywodraethwr
Mrs Zowie Hawyes Rhiant Lywodraethwr
Mr Euros Wyn Rhiant Lywodraethwr
Mr Emlyn Evans Rhiant Lywodraethwr
Mr Kyle Jones Pennaeth
Miss Lowri Jones Athro Lywodraethwr
Mr Meirion Llywelyn Athro Lywodraethwr
Miss Eleri Roberts Staff Lywodraethwr
Ms Eiriona Rees Hughes Cyfetholedig Cymunedol

 

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2016-17 Ysgol Yr Hendre - cliciwch yma
Adroddiad Blynyddol i Rieni 2015-16 Ysgol Yr Hendre - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share