Tudalen y Dosbarth Meithrin

Croeso i’r Ysgol Feithrin!

Croeso i’r Ysgol Feithrin
Mae dau sesiwn i’r dosbarth Meithrin - un yn y bore (9:00 - 11:00) a’r llall yn y prynhawn (13:00 - 15:00).  Mae 25 o blant yn mynychu yn y bore a 20 bob prynhawn.  Mae gennym ddosbarth lliwgar sy’n llawn o ardaloedd i’r plant chwarae a dysgu. Mrs Jones yw’r athrawes ac mae Mrs Lewis ac Anti Ceri yn cyd weithio’n agos gyda hi i roi profiadau i’ plant. 
Bob dydd bydd y plant yn cael y cyfle i fynd i Caffi Sali Mali i gael llefrith neu dŵr ac mae croeso iddynt ddod a ffrwyth i’r ysgol bob dydd.  Gofynnwn i’r rhieni roi enw ar y ffrwyth.  Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun yn y Neuadd. 

Themâu Tymhorol

  • Tymor 1 - Fi fy hun, Elen Benfelen, Nadolig
  • Tymor 2 - Eira a’r rhew,  Hwyl y Pasg,
  • Tymor 3 - Y Fferm,  Ar Lan y Môr 


Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share