Newyddion

poster ffair nadolig

Ffair Nadolig Ysgol Yr Hendre
Nos Iau 24.11.16 - 6:00yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

plant meithrin

Plant Meithrin Yn Casglu Arian 18/11/16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

disgyblion

Diwrnod Plant Mewn Angen 18/11/16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

dyddiadur

Ffotograffydd yn yr Ysgol 11/11/16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

dyddiadur

Gorsaf Tân Caernarfon

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

dyddiadur

Mynediad

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

dyddiadur

Lluniau Disco Calan Gaeaf

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

dyddiadur

Pabi Coch yng Nghastell Caernarfon

Braf oedd gweld plant Blwyddyn 5 Ysgol Yr Hendre yn ymddangos ar S4C nos Lun Hydref 10fed 2016. Cawsant ddiwrnod gwerth chweil yn cynrychioli’r ysgol yn agoriad swyddogol y ‘Weeping Window’ y Pabi Coch yng Nghastell Caernarfon. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

dyddiadur

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur - Tymor yr Hydref 2016

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

Disco Calan Gaeaf 20.10.16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

Ffair Nadolig 24.11.16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

Mabolgampau 05.07.16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

poster

Diwrnod Hwyl i'r Teulu oll 27 Ebrill!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

 

 

 

 

 

© Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share