Pwy ydi Pwy

Staff yr Ysgol a Threfniant y Dosbarthiadau

Mae’r ysgol yn gyfrifol am addysgu plant o 3-11 oed. Yn 2018/2019 trefnir y disgybion fel a ganlyn:

Cyfnod Sylfaen

Meithrin 3-4 oed Mrs Anwen Jones
Derbyn 4-5 oed Mrs Cet Jones / Miss Swyn Jones
Miss Siwan Bryn
Blwyddyn 1 5-6 oed Miss Lisa Thomas
Mrs Jaqueline Wyn
Blwyddyn 2 6-7 oed Miss Lowri Jones
Mrs Helen Evans

Cyfnod Allweddol 2:

Blwyddyn 3 7-8 oed  Miss Mared Williams
Miss Claire Jones
Blwyddyn 4 8-9 oed  Miss Lowri Ellis
Mrs Glenda Jamieson
Blwyddyn 5 9-10 oed Miss Mandy Griffiths
Mr Dafydd Pritchard
Blwyddyn 6 10-11 oed Mr Meirion Llywelyn
Ms Bethan Jones

Athrawon CPA:

Cerdd Ms Angharad Evans
Addysg Gorfforol Mr Llyr Holland

Cymorthyddion Grwpiau Magwraeth, Cyfnod Sylfaen a Chymorthyddion Addysg Arbennig:

Simone Campbell

Mel Jones

Lisa Owen

Fiona Dymore

Sioned Jones

Rhiannon Owen

Lorraine Edwards

Tania Jones

Claire Parry

Yvonne Gosset

Sajida Khan

Sharon Parry

Anwen Huws-Williams

Helen Lewis

Eleri Roberts

Guto Hughes

Delyth Mitchell

Tina Taylor

Ffion Wyn Jones

Natasha Mitchell

Elizabeth Williams

Haf Jones

Sheryl Osuagwu  
Lisa Jones Ceri Owen  

Staff Ategol:

Ysgrifenyddes Lindy Steele
Gofalwr Alun Barnes
Goruchwylwyr Cinio Anne Roberts
Cogyddes Wendy Evans
Glanhawraig a Gofal Anne Roberts

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share