Siarter Iaith

siarter iaith

Beth yw mantais dwy iaith?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Rydym yn cydweithio gyda Chyngor Gwynedd i hybu defnydd addysgol a chymdeithasol o’r iaith Gymraeg. Hanfod y siarter ydi annog a gwobrwyo’r ysgolion sy’n llwyddo i greu agwedd bositif tuag at yr iaith a chynyddu defnydd o’r Gymraeg ymysg y plant. Mae’n bwysig bod pobl ifanc Gwynedd yn gallu dysgu, byw a gweithio trwy ba bynnag iaith a ddewisant, a bod ganddyn nhw’r sgiliau ieithyddol i fanteisio’n llawn ar y bywyd addysgol, cymdeithasol ac economaidd sydd gan Wynedd i’w gynnig. Mae’r ysgol wedi ennill y wobr Arian ac yn gweithio tuag at ennill y wobr Aur.

imageAnelwn at i bob plentyn ddewis a gallu siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, i ymfalchïo yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Mae siarad dwy iaith yn agor drysau i gymuned, byd gwaith a bywyd cymdeithasol llawer mwy amrywiol. Dwy iaith - dwywaith y dewis!

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share