Ysgol Eco / Ysgol Werdd

Mae’r ysgol erbyn hyn yn rhan o brosiect ysgolion eco ble mae grŵp o ddisgyblion wedi eu hethol i warchod amgylchfyd yr ysgol.

 

 

 

 

 

 

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share